باغ عروسی صدرا واقع شده در محدوده شهریار دارای فضای باز جهت چیدمان . سالن لوکس و تم روستیک دارای پارکینگ اختصاصی ، آبشار ، برکه ، سالن شام و ظرفیت 400 الی 500 نفر در تابستان