باغ عمارت فرمانیه

باغ عمارت فرمانیه

باغ عمارت فرمانیه واقع در گرمدره دارای 2 سالن مجزا ، سالن عمارت شکل ، باغچه زیبا ، چایخانه مدرن

باغ عمارت فرمانیه

باغ عمارت فرمانیه

باغ عمارت فرمانیه

باغ عمارت فرمانیه

باغ عمارت فرمانیه

باغ عمارت فرمانیه

 

Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this pageShare on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+تشریفات مشیری را به دوستانتان پیشنهاد دهید

on ژوئن 22 • by

Comments are closed.