باغ عمارت فرمانیه واقع در گرمدره دارای 2 سالن مجزا ، سالن عمارت شکل ، باغچه زیبا ، چایخانه مدرن
.