تشریفات سفارتخانه ها

تشریفات سفارتخانه ها

 .تشریفات مشیری با بهره گیری از سرویس پذیرایی و آداب بین المللی افتخار برگزاری مراسم های بین المللی در سفارت خانه ها و باغ سفارت ها را دارد

Moshiri Catering is honor to holding the international events & ceremonies with the international manner for embassies & consulates .

 

تشریفات سفارت خانه ها

تشریفات سفارت خانه ها

تشریفات سفارت خانه ها

تشریفات سفارت خانه ها

تشریفات سفارت خانه ها

تشریفات سفارت خانه ها

تشریفات سفارت خانه ها

تشریفات سفارت خانه ها

Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this pageShare on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+تشریفات مشیری را به دوستانتان پیشنهاد دهید

on نوامبر 30 • by

Comments are closed.