خدمات مجالس

خدمات مجالس

خدمات مجالس شامل مدیریت و برگزاری یک جشن عروسی و رهبری تمامی پرسنل به سمت هرچه باشکوه تر و مجلل تر شدن این امر می باشد

مدیریت خدمات مجالس شامل موارد مختلفی اعم از موارد زیر می باشد

مدیریت پذیرایی و سرویس دهی به میهمانان عزیز

مدیریت چک کردن میزهای مدعوین

مدیریت پرسنل پذیرایی

هماهنگی و مدیریت طراح ها و دیزاینرها

ایجاد هماهنگی بین کلیه پرسنل موزیک ، فیلم برداری و کیترینگ

مدیریت پرسنل نظافت

مدیریت پرسنل آشپزخانه

هماهنگی امور مربوط به باغ یا سالن

مدیریت سیستم سرو شام عروسی

—————————————————————————————————————-

مدیریت مجالس عروسی تخصص ماست

Moshiri Wedding Services : خدمات مجالس

خدمات مجالس

خدمات مجالس

on نوامبر 10 • by

Comments are closed.