شمع آرایی

شمع آرایی 

یکی از تاثیرگزارترین کارهایی که می تواند مجلس عروسی شما را خاص و متفاوت کند شمع آرایی و نور پردازی مجلس عروسی می باشد . استفده از شات های شمع در تعداد زیاد و استفاده از شمع های قطور خاص بودن مجلس شما را دوچندان می کند

شمع آرایی میز مدعوین

شمع آرایی میز مدعوین

شمع آرایی میز میهمان

شمع آرایی میز میهمان

نور پردازی و شمع آرایی سالن

نور پردازی و شمع آرایی سالن

شمع آرایی میز شمع در ورودی

شمع آرایی میز شمع در ورودی

شمع آرایی میزهای سوارز

شمع آرایی میزهای سوارز

شمع آرایی میزکویین

شمع آرایی میزکویین

شمع آرایی با فانوس در فضای بیرونی

شمع آرایی با فانوس در فضای بیرونی

شمع آرایی با فانوس

شمع آرایی با فانوس

میز شمع و گل

میز شمع و گل

شمع آرایی

شمع آرایی

on نوامبر 25 • by

Comments are closed.